Urzędowy wykaz produktów leczniczych

Skład publikacji Urzędowy wykaz produktów leczniczych
2010–2015
 
Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Skład, automatyzacja i oskryptowanie: Foxrabbit
Projekt graficzny okładki: Alina Rybacka-Gruszczyńska
Zdjęcia: Rafał Nebelski, Alina Rybacka-Gruszczyńska