raport Deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

Koncepcja serii raportów o Deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej dla instytutu WiseEuropa.
_
 
projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska, Tomasz Kuc