Frontex Alumni Book

Alumni Book Memorabilia 
of European Joint Master’s in Strategic Border Management, 2015-2017
 
Wydawca: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Projektant graficzny i skład: Marcelina Michalczyk, Tomasz Kuc
Zdjęcia: Rafał Nebelski

Pamiątkowy album wydany z okazji zakończenia pierwszej edycji studiów podyplomowych prowadzonych przez Agencję Frontex. Przygotowany na uroczystość wręczenia dyplomów w Salamance. Publikacja zawiera biografie wykładowców oraz absolwentów. Oprócz przygotowania koncepcji graficznej, studio Foxrabbit odpowiadało za wybór formy, przygotowanie oprawy oraz nadzór na produkcją.