Common Core Curriculum

Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU
 
Wydawca: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Projekt graficzny i skład: Tomasz Kuc, Grzegorz Urawski
Grafika okładkowa: Marcelina Michalczyk

Książkowe opracowanie pełnego sylabusa, jakiemu podlegają wszystkie szkolenia przeprowadzane przez Agencję Frontex. Publikacja przygotowana została w formie wielostronicowych tabel zorganizowanych w sekcje tematyczne. Każdej sekcji został przypisany kod kolorystyczny. Z powodu bardzo napiętego harmonogramu (3 tygodnie od analizy projektu do oddania do druku) proces łamania tabel w Adobe Indesign był półautomatyczny – wspierany napisanymi specjalnie w tym celu skryptami Adobe Scripts.