36 Days of Type

36 days of Type to projekt, który skupia się na projektowaniu liter. Projektanci biorący udział w projekcie mają za zadanie zaprojektować literę lub cyfrę każdego dnia, w wyniku czego powstaje baza projektów.
 
projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska