Metro w Warszawie

dane z 2017 roku
opracowanie danych: Tomasz Kuc
projekt: Alina Rybacka-Gruszczyńska
 
cały projekt do pobrania tutaj