Dom produkujący energię

infografika
opracowanie danych: Marta Duda, Jan Duda
projekt graficzny: Alina Rybacka-Gruszczyńska